Pooblaščeni uvoznik in distributer za ročne lutke living-puppets® in Kumquats®

Ročne lutke in demenca

Prav gotovo ste že slišali za izraz demenca. Kaj sploh je demenca? Na spletni strani https://edemenca.si lahko preberemo, da je demenca sindrom, skupek simptomov, ki opisuje vsako stanje za katerega je značilno nenormalno ter izrazitejše zmanjšanje kognitivnih funkcij osebe (spomin, mišljenje, načrtovanje, osebnostne lastnosti, orientacija, razumevanje, računanje, govorno izražanje, učenje in presoja).

Demenca se lahko pojavi v poznem življenjskem obdobju. Strokovna literatura navaja, da se pojavlja od 65 leta starosti naprej. Seveda pa se nekateri znaki pojavljajo lahko tudi pred 65 letom starosti.

Poznamo več oblik demenc:

  • Alzheimerjeva bolezen
  • Vaskularna demenca
  • Demenca z Lewyjevimi telesci
  • Frontotemporalna demenca in druge

 

S hitrim odkrivanjem demence ne moremo preprečiti razvoja sindroma. Lahko pa olajšamo potek demence. To med drugim zelo uspešno počnemo z ročnimi lutkami. Ročne lutke so zraven tega, da se z njimi učimo, igramo in raziskujemo zelo pomemben člen v zdravstvenih in vzgojno izobraževalnih ustanovah.
V 2019. Obzornik zdravstvene nege, 53(3), pp. 211–220 lahko preberemo naslednje:
Ugotovitve kažejo, da je uporaba terapije z lutko v obravnavi oseb, obolelih za demenco, učinkovit in uporaben pristop, ki ugodno vpliva na njihovo dobro počutje.

Pristop spodbuja interakcijo oseb, obolelih za demenco, z osebjem in drugimi. Zato je z vidika zagotavljanja psihosocialnih in duhovnih potreb oseb, obolelih za demenco, primeren in priporočljiv.

V zborniku 10. MEDNARODNA KONFERENCA O DEMENCI ASK 2018 “DEMENCA – IZZIV NAŠE DRUŽBE” lahko preberemo naslednje:
Analiza je pokazala, da so kognitivni, vedenjski in čustveni simptomi pri osebah z demenco, ki so imele lutko manj izraženi, njihovo splošno počutje in interakcija z okoljem se je izboljšala.

Ugotavljamo, da je terapija z lutko zelo uporaben pristop, saj je osredotočen na osebo z demenco. Nadaljevanje raziskovanje bi bilo potrebno usmeriti v randomizirane študije tudi v našem kliničnem okolju. 

Uporaba ročnih lutk, kot so mimične ročne lutke in katere druge ročne lutke, pri katerih se premikajo usta je zelo razširjena v zahodnem svetu v domovih za ostarele. Uporaba ni rezervirana le za dementne ljudi. Pa vendar, je pri ljudeh z demenco uporaba ročnih lutk najbolj uporabna. Doakazno je, da se z uporabo ročnih lutk demenca počasneje razvija. Vendar razvoja demence z ročnimi lutkami ni možno ustaviti.

Ročne lutke, ki jih lahko najdete v spletni trgovini www.rocnelutke.si so izdelane z namenom, da so uporabne na različnih področjih. Kvaliteto izdelave in uporabnost ročnih lutk lahko zagotovimo s 5 letno garancijo za lutke Kumquats in 1 letno garancijo za lutke Living-Puppets.
Pred nakupom in uporabo ročnih lutk vam omogočamo brezplačni preizkus ročnih lutk. Pokličite nas na +386 (0)71 245 149 ali nam pišite na info@rocnelutke.si.

dememnca razlika
Vir: https://www.verywellhealth.com/difference-between-alzheimers-and-lewy-body-dementia-98749
Ročne lutke Kumquats in Living-Puppets